Nhất gỗ trai nắp tròn (hòm chôn)

150.000.000

Giá trên đã bao gồm các dịch vụ sau:

  • Nhân viên tẩn liệm và động quan.
  • Trà ướp, formon,vải liệm, đèn cầy, siêu đất, bát hương, thánh(Công giáo).
  • Xe thánh mở đường, (xe phật), xe Rồng hoặc xe tang lễ, xe khách 45 chỗ đời mới máy lạnh.
  • Đồ tang(quần áo tang), cáo phó, và tiền bàn phong bì cùng bút.
  • 2 xuất nhạc tây, 2 ngọ nhạc nam, thầy chùa, hoa lan trung trên nắp hòm và bàn dông.
Danh mục: Từ khóa: ,
error: Content is protected !!