Địa chỉ liên hệ

Cơ sở mai táng Long Tài Thọ

  • Địa chỉ: 57, 67 ĐHT 18, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: 0986.523.631 HOẶC 0903.788.028